Is there an absolute sublime?

Is there an absolute sublime?

Locatie Radio Kootwijk

Podium

Dag Randprogramma

Tijdstip

Gefocust op de tegenstelling of de verbroedering van het natuurlijke en het kunstmatige; dat wat wordt aangelegd
door mensenhand en overgenomen door de natuur. De elementen aarde, water en licht spelen daarbij een grote rol.
Iedere dag is er iets nieuws te ontdekken, waardoor je geboeid blijft kijken. Een werk met planten tot stand brengen en
vervolgens in leven houden is een balanceren op verstand en intuïtie. Verstand van het groeigedrag van flora en de nodige
condities en intuïtief bepalen wanneer te handelen. Terwijl sommige planten sterven en andere weer opbloeien,
blijkt het mogelijk het proces ten dele te sturen. Tegelijkertijd bepaald de wetmatigheid van de natuur hoe het proces
verloopt en onverwachte wendingen krijgt.

Terug naar overzicht