Dadoc

Dadoc

Locatie Radio Kootwijk

Podium Bunker

Dag Randprogramma

Tijdstip

Met Dadoc archiveren Jeroen, Rob en Christian geen gegevens of voorwerpen, maar geluiden. Hun installatie bestaat uit tien houten meubelkasten, opgesteld in een nieuw, donker en nog onontgonnen hoekje van Radio Kootwijk. In elke afzonderlijke Dadoc ligt een geluid te sluimeren: gesproken flarden van zinnen en gedachten, geaccentueerd door ritmische patronen. Tezamen vormen ze een elektro-akoestische compositie: door verschillende deurtjes te openen kun je als bezoeker klanken isoleren en ter plekke een nieuwe compositie creëren.

Terug naar overzicht